دانلود رایگان


تحقیق رشته حقوق مجازاتهای جایگزین حبس - دانلود رایگاندانلود رایگان مجازاتهای جایگزین حبس

دانلود رایگان

موضوع :

مجازاتهای جایگزین حبس

با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 76صفحه

چکیده

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشن فکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می نمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد.

باتوجه به ناکارامد بودن مجازات حبس بویزه حبس های کوتاه مدت دراصلاح وبازبروری زندانیان هم چنین به دلیل جرم زابودن محیط زندان هزینه اقتصادی زندان مشکلات بهداشتی وروانی موجود دران وغیر بیش بینی برنامه های جای گزین حبس لازم ومفید به نظر میرسد اگرچه مجازات زندان می تواند در کاهش جرم موثر باشد اما دارای تبعات منفی بسیاری برای جامعه است درکل بایدزندان بعنوان آخرین راه حل و در مورد مجرمین خطرناکی که حضور آن ها موجب بی نظمی در جامعه و ناامنی می شود مورد استفاده قرار بگیرد.

برهمین اساس امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی ومنع استفاده بی رویه ازمجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان مجازات های اجتماعی جایگزین حبس نموده اند.


واژگان کلیدی

مجازات های اجتماعی, جایگزین حبس, زندان , بازبروری , عدالت کیفری , جرم


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..................................................................................................................................................................5

مقدمه.................................................................................................................................................9

فصل اول: کلیات

تعریف مجازات.................................................................................................................................................12

انواع مجازات......................................................................................................................................................13

زندان جزوکدام یک از اقسام مجازات است............................................................................................15

حبس ازجهات فقهی.......................................................................................................................................16

ماهیت کیفر حبس..........................................................................................................................................17

انواع حبس........................................................................................................................................................18

انواع حبس ازلحاظ اهداف مشروع ومعقول................................................................................................18

انواع حبس از لحاظ اهداف نامشروع ونامعقول..........................................................................................21

انواع حبس ازلحاظ مدت آن..........................................................................................................................22

فصل دوم:مجازات های جایگزین حبس

عوامل گرایش به انتخاب مجازاتهای جایگزین حبس...............................................................................25

شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف...........................................................................................25

تبدیل مجازات جایگزین حبس به:آزادی مشروط,تعلیق مجازات وتبدیل آن..................................31..

فصل سوم:ویژگی های جایگزین حبس

ویژگی جایگزین حبس...............................................................................................................35

1-جامعوی ومشارکتی بودن..........................................................................................................................35

2- دوسویه وتوافقی بودن..............................................................................................................................36

3-قابل بازگشت بودن....................................................................................................................................36

4-قابل تعلیق,تبدیل تخفیف.......................................................................................................................37
5-عدم طرد مجرم از اجتماع........................................................................................................................38
شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس...................................................................................38
1-شرایط مربوط به بزه..................................................................................................................................38
2- شرایط مربوط به بزهکار..........................................................................................................................39
3- شرایط مربوط به بزه دیده.......................................................................................................................40
4- وجود جهات تخفیف مجازات..................................................................................................................40
محدوده اعمال جایگزین های حبس........................................................................................41
الف-موارداجباری اعمال جایگزین های حبس...........................................................................................41
ب-موارداختیاری اعمال جایگزین های حبس...........................................................................................42
ج-مواردغیرقابل اعمال جایگزین های حبس............................................................................................43
فصل چهارم: انواع مجازات های جایگزین حبس
انواع مجازات های جایگزین حبس...............................................................................................................46
1-حبس خانگی................................................................................................................................................46
2-خدمات عام المنفعه....................................................................................................................................46
3-دوره مراقبت.................................................................................................................................................48
4-جزای نقدی روزانه......................................................................................................................................48
5-محرومیت ازحقوق اجتماعی.....................................................................................................................49
6-جزای نقدی..................................................................................................................................................50
فصل پنجم: محدوده اعمال جایگزین های نوین حبس
محدوده اعمال جایگزین های نوین حبس درقانون جدید مجازات اسلامی........................................54
مجازات های جایگزین حبس وقانون جدید مجازات اسلامی.................................................................54
هدف قانون گزارازبیش بینی مجازات حبس..............................................................................................57
نقش بر رنگ مددکاران اجتماعی.............................................................................................................59

مجازات جایگزین حبس ماده 64تا87ازفصل نهم کتاب .........................................................................61

کلیات قانون جدیدمجازات اسلامی...............................................................................................................61
نتیجه گیری وپیشنهادات...............................................................................................................................67

فهرست منابع و مماخذ ..................................................................................................................................72

Abstract.......................................................................................................................................................74

مقدمه

وقتي صحبت از مجازات مي شود عده بسيار زيادي از افراد جامعه و حتي حقوقدانان در ابتدا حبس را به ياد مي آورند كه يكي از دلايل آن اين مي باشد كه از بدو اسلام تا به امروز به شكلهاي مختلفي اجرا مي شده است .

مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چراكه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اين كه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيب هاي روحي و رواني مي‌گردد.

عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد.حتي اسباب جزم زائي ومجرم پروري رانیزفراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني

هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسل شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كردوهم چنین در قوانين ايران مواردي كه به جايگزيني مجازات حبس منجر مي شود عبارتند از: آزادي مشروط- تعليق مجازات- تبديل مجازات كه به طور كامل در تحقيق به آن پرداخته شده است.به امید روزی که هیچ خلافی و هیچ زندانی وجود نداشته باشد ، در این تحقیق سعی نموده ام به یاری پروردگار در حد توان در مورد موضوع مجازاتهاي جايگزين حبس توضیح بدهم. امیدوارم که موفق بوده باشم.
تعریف مجازات

مجازاتها در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است، جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم برروابط آنها، ناچار است که در مقابل افراد هنجار شکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید براساس اصول دقیق و برپایه قانون باشد.

با این وصف متخصصان امور جزایی مجازات را اینگونه تعریف کرده اند که: « مجازات عبارتست از تنبیه و کیفری که برمرتکب جرم اعمال می شود»

تاثير مجازات در مجرم :

با دقت در مفهوم مجازات مي توان پي برد كه :

اولاَ: مجازات در مجرم ایجاد ترس و هراس می کند.آقای دکتر گلدوزیان در این زمینه معتقد است که: کیفر مرعوب کننده است. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی دارد. اصولاَ بشر نسبت به حیات، آزادی، مال، حیثیت وآبروی خود علاقه دارد. سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران کننده و بیم آور بوده و خودوسیله ای است برای بازداشتن شخصی ازتعدی و تجاوز به حقوق دیگران و نیز جامعه

ثانیاً : مجازات آزار دهنده است مجرمی که درد و ناراحتی را به دیگری تحمیل کرده از نظر عقل و شرع خود نیز باید آزاد و درد مجازات را تحمل کند. لذا می بینیم که در مجازاتهای اسلامی مسئله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد و یا در تعزیرات قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی در خور جرم ارتکابی برای مجرم معّین می کنند تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و آسیب دیگری شده مجازات شود.و...........


پرداخت و دانلود برچسب ها:


مجازات های اجتماعیجایگزین حبسزندانبازبروریعدالت کیفریجرم


دانلود تحقیق رشته حقوقدانلود رایگان تحقیق حقوقدانلود تحقیق آماده رشته حقوقدانلود تحقیق رشته حقوق جهت ارائهارائه تحقیق رشته حقوق


تحقیق


رشته


حقوق


-


مجازاتهای


جایگزین


حبس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)

مقاله کامل در مورد تلویزیون led, lcd و crt

تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دي الکتریک آلایندههاي آلی بر نشستپذیري و نفوذپذیري بنتونیت تحکیم عاد

پروژه رشته اقتصاد روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پروپوزال ارشد حسابداری بررسی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

استفاده از روش بلوك لغزشي نيومارك در محاسبه دقيقتر ضريب شتاب افقي سد هاي خاكي

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رفتار رهبری با تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی

پرسشنامه پایان نامه پرسشنامه رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری رهبری تحول آفرین

مقاوم سازي بستر راه با استفاده از ژئوگريد و تحليل نتايج با plaxis